Rekabet Kurulunda sahibinden.com’un sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin başkanlığında, kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, toplantıda, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma resen başlatıldı

Soruşturma heyeti temsilcisi de sahibinden.com’un emlak/vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki hakim durumunu veri taşınabilirliğini engelleme ve diğer yollarla kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin olarak resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Temsilci, dosya kapsamında yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda, sahibinden.com’un kurumsal üyelerin emlak satış/kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğu, kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hakim durumunu kötüye kullanarak ilgili kanunu ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Ceza Yönetmeliği uyarınca teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğini dile getiren temsilci, şu ifadeleri kullandı:

“İhlal konusu eylemlerin, ‘diğer ihlaller’ kategorisinde olması sebebiyle Ceza Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca teşebbüsün yıllık gayri safi gelirlerinin binde 5’i ile yüzde 3’ü arasında bir oran esas alınabileceği, ihlalin 5 seneden uzun sürmesi sebebiyle, yönetmeliğin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca belirlenen temel para cezasının bir katı oranında artırılabileceği, yönetmeliğin 6. ve 7. maddeleri kapsamında temel para cezasının artırılmasını veya hafifletilmesini gerektiren bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığı, pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini teminen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren makul bir süre içerisinde ihlal konusu uygulamalara son verilmesi, sahibinden.com ile kurumsal üyeler arasında imzalanan sözleşmenin ihlal konusu hükümleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve ayrıca üyelerin kendi ilanlarının verisini etkin şekilde taşıyabilmelerinin mümkün hale getirilmesi gerektiği, kurumsal üyelere alt kullanıcı sınırlaması getirmek suretiyle üyelerin birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, dopingli ilanları şeffaf şekilde yayımlamadığı, doğal reklam uygulamasında şeffaf davranmadığı, sıralama algoritması yoluyla kendini kayırdığı ve emlak/araç değerleme, sıfır araç satışında yetkili bayiye yönlendirme, ekspertiz sağlama gibi sağladığı diğer hizmetlerde kendini kayırdığı ve bu yollarla rekabetin sınırlanmasına yol açarak hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarının reddedilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”

Toplantıya üçüncü kişi olarak katılan, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası, Arabam.Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri AŞ, Bölge Gayrimenkul ve Emlak Kulübü Derneği, İstanbul Umum Emlak Komisyoncular Esnaf Odası, Kocaeli Emlakçılar Derneği, Trio Gayrimenkul ve Tüm Girişimciler Emlak Müşavirleri Derneği temsilcileri de sahibinden.com’a yönelik şikayetlerini sözlü olarak dile getirdi.

Savunmada, ilan sayılarına dayalı bir analiz yapılması gerektiğine dikkat çekildi

Sahibinden.com adına sözlü savunma yapan Avukat İlmutluhan Selçuk, soruşturmanın Rekabet Kurulu tarafından resen başlatıldığını belirterek, “Herhangi bir rakibin şikayeti olmaksızın başlatılmış bir soruşturmadır. Soruşturmada ileri sürülen ihlal iddiaları sahibinden kurumsal üyelik sözleşmelerinin veri güvenliğini ilgilendiren yükümlerini konu almaktadır.” dedi.

Selçuk, ihlal iddiasının dayandığı, sahibinden.com üyelik sözleşmelerinin ve sahibinden.com’a aksedilen uygulamaların rekabeti kısıtlayıcı bir yönü bulunmadığını, iddialara dayanan sözleşme yükümlerinin neredeyse aynılarının yerli, yabancı, irili ufaklı, onlarca ilan sitesi tarafından benimsendiğini ve başka e-ticaret sitelerince de uygulandığını, sahibinden.com’un bu sözleşme yükümlerine dayalı olarak herhangi bir üyesi aleyhine tek bir işlemi bulunmadığını söyledi.

Soruşturma heyeti tarafından “paket kullanım oranları”na dayalı bir analiz yapılmasının da hatalı olduğunu ifade eden Selçuk, paket kullanım oranlarına değil, farklı platformlarda yayınlanan ilan sayılarına dayalı bir analiz yapılması gerektiğini belirtti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x